Keiberg-Vossem

Keiberg-Vossem

Pakketten gebruikt in deze case:

Industriezones worden gekenmerkt door een hoog gebruik van asfalt en beton. Het nieuwe bedrijventerrein in Tervuren daarentegen komt met een groene zone en een eigen watersysteem: een ruim waterbekken dat ingezet wordt voor hergebruik van regenwater én als bufferbekken. De vraag is: hoe kan een bufferbekken met een dubbele functie de duurzaamste en tegelijk meest overstromingsveilige impact hebben? Software Sirio biedt een antwoord van A tot Z.

 

De klant

Interleuven, De Watergroep en Tervuren realiseerden samen bedrijventerrein Keiberg-Vossem, dat een duurzaam waterbeheer vooropstelt. Het ‘Amfithewater’ is de eyecatcher van de site. Dit waterbekken verzamelt al het regenwater dat op de daken en verhardingen van het terrein valt. Het bufferbekken moet 22  functies combineren: bufferen om hevige buien op te vangen en zo overstromingen vermijden, en water vasthouden voor hergebruik van regenwater. Hoeveel bufferruimte moet het bekken idealiter voorzien? Hoeveel ruimte is nodig om water vast te houden en te recupereren? En hoe stemmen we de uitstroom uit het bekken optimaal af op wat er afwaarts gebeurt? Vraagstukken waar Sirio Control aan tegemoetkomt.

De aanpak

Hoe meer kennis van zaken, hoe groter de meetbare impact van een duurzaam watersysteem. Onze ingenieurs gingen daarom stapsgewijs te werk. Van kennismaking en probleemstelling, naar analyse en haalbaarheidsstudie, tot inwerkstelling en testing. Het voornaamste focuspunt van de opdracht bestond uit het bepalen van de bufferruimte, die flexibel aanpasbaar zou worden naargelang de noden. 

Sirio Control berekent voortdurend hoeveel buffercapaciteit nodig is in functie van de weersvoorspellingen. We hielden daarbij rekening met onzekerheden en prognoses op korte en lange termijn. Naast de juiste parameters en peilen bepalen, selecteerden we ook de passende producten. 

Kwaliteitsvolle sensoren konden vlot geïnstalleerd worden op de huidige schuif en in de riolering op kritieke plaatsen. We hergebruikten maximaal de aanwezige voorzieningen. De bijkomende infrastructuur die nodig was om het waterbeheer succesvol te digitaliseren, was zeer beperkt. Slimme en automatische software voor regenwaterbeheer Sirio Control wordt intussen volop getest door de gebruikers. 

Het resultaat

Momenteel loopt de testfase met Sirio Control, waarvan de betrokken stakeholders (De Watergroep en Interleuven) al de eerste positieve bevindingen optekenden. 

De impacts

Er is meer water beschikbaar voor hergebruikom te zuiveren en te verdelen, minder risico op overstromingen op het bedrijventerrein en in nabijgelegen gebieden, minder overstorten naar de waterloop, en er is een hogere regenwaterrecuperatie wat leidt tot minder drinkwaterverbruik. Een duurzame win-win-win dus.

Naast softwareleverancier, zijn we ook waterbeheeradviseur. We ondersteunen voortdurend met enerzijds technische aspecten (controle van sensordata, nazicht van modellen …) en anderzijds inhoudelijke materie. De installatie van Sirio vormde de eerste stap naar een digitaal en duurzaam regenwaterbeheer, ook na de installatie van de slimme sturing blijven we uitkijken naar potentiële optimalisaties. Dat de case van dit bufferbekken met contradictorische functionaliteiten reproduceerbaar is voor tal van Vlaamse waterbekkens, is mooi meegenomen!

Dit project is een samenwerking met Interleuven en De Watergroep en kwam tot stand met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, binnen het programma Slimme Regio. Het terrein ontving ook steun van het Proeftuin Droogte-programma van de Blue Deal..