Bocholt Stuwt

Bocholt

Pakketten gebruikt in deze case:

De klimaatverandering liet zich de voorbije zomers onder andere voelen met periodes van extreme droogte. Waterschaarste is een ramp voor landbouwers. Aan de hand van stuwtjes wordt gepoogd water vast te houden wanneer mogelijk. Een manuele opvolging van de stuwen is echter tijdrovend. Het project Bocholt Stuwt investeert in een robuust waterbeheer door en voor Bocholtse landbouwers en selecteerde Sirio als doeltreffende software.

De klant

Met het project Bocholt Stuwt neemt het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL), in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur Vlaanderen en ingenieursbureau Sumaqua het initiatief om landbouwers in Bocholt te ondersteunen met toekomstgerichte watersystemen. De inrichting van stuwen is een stap in de goede richting. De standen van de stuwtjes op elkaar afstemmen is echter moeilijk, en vraagt tijd en expertise. Samen met de steeds vaker voorkomende droge zomers met waterschaarste dringt een robuust waterbeheer, dat water vasthoudt waar het kan, zich op. 

De aanpak

Bocholt Stuwt zocht een methode om het stuwbeheer in de gemeente Bocholt te digitaliseren. 

Onze ingenieurs adviseerden de installatie van kwalitatieve sensoren op de perceelsgrachten en de activatie van Sirio Sense om deze op te volgen. De data van de sensoren worden gevisualiseerd in een dashboard dat landbouwers eenvoudig online kunnen bekijken. Dit maakt het voor hen makkelijk om vanop afstand de waterstanden in nabijgelegen grachten op te volgen, en zo betere beslissingen te nemen. 

Naast eigen waterpeilen, zijn ook de waterstanden van andere participerende landbouwers in het project zichtbaar, wat onderlinge afstemming vereenvoudigt. Sirio Predict geeft naast de actuele metingen van de watersystemen ook de neerslagmetingen en -voorspellingen tot 4 weken vooruit, wat leidt tot betere keuzes voor de watersystemen, de landbouwactiviteiten en de omgeving. 

Het resultaat 

Sirio Sense heeft de Bocholste boeren ondersteund in de digitalisering van hun regenwaterbeheer. De eerste landbouwers krijgen binnenkort toegang tot actuele metingen en voorspellingen, waarnaast ze diepgaand inzicht krijgen in hun watersysteem. Hoe snel reageert het waterpeil op extreme neerslag? Wanneer dalen de peilen weer na een bui, of in een droge periode? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van de feiten. 

Het vervolg

In navolging van de eerste gunstige resultaten krijgt Bocholt Stuwt in de nabije toekomst een vervolg. Het project Digistuw onderzoekt ideale stuwstanden en automatische stuwen op het terrein. Deze volgende fase trad in werking in mei 2023 en loopt over een periode van 2 jaar. Nadien zal een handmatige instelling van de juiste stuwstand overbodig worden. Mede dankzij Sirio vaart Bocholt vlot koers naar een slim en automatisch regenwaterbeheer op maat van de landbouw.