Overheden, waterbeheerders en bedrijven zoeken naar doeltreffende methoden om het beheer van regenwater digitaler, duurzamer en kostenefficiënter te maken. Bovendien heeft elk project andere regelgevingen, uitdagingen en opportuniteiten. 

Image

Sirio is een software om watersystemen te ontwerpen, monitoren, voorspellen en slim sturen, 100 % afgestemd op de gebruikers. 

We zoomen in op de voornaamste doelgroepen die we vandaag ondersteunen met Sirio Design, Sense, Predict en Control.

Architecten en studiebureaus

Hoe laat je een speelplaats optimaal regenwater opvangen en infiltreren? Wat is de ideale grootte voor een regenwaterput of infiltratieveld? Architecten, ingenieurs, technische diensten en studiebureaus kunnen via Sirio Design duurzame, toekomstgerichte en effectieve watersystemen ontwerpen. Sirio Design is volledig afgestemd op de GSV Hemelwater. Duurzaam hemelwaterbeheer kiemt in de ontwerpfase van elk bouwproject. 

Rioleringsbeheerders

Naast Sirio Design, geschikt voor compliant watersystemen, kunnen rioleringsbeheerders Sirio ook hanteren voor inzichtelijk operationeel regenwaterbeheerSirio Sense brengt data van sensoren en externe databases samen in een overzichtelijk dashboard. Sirio Predict informeert rioleringsbeheerders proactief over defecten, en te veel of te weinig water aan de hand van voorspellingen en modelsimulaties. Met Sirio Control kunnen rioleringsbeheerders slimme sturing automatisch in de praktijk brengen. Zo wordt de hinder voor het systeem en de omgeving beperkt en blijven de operationele kosten onder controle.

Lokale overheden

Steden en gemeenten zetten actief in op duurzaam wonen, werken en leven. Niet-digitale watersystemen, meerdere stakeholders en vastgelegde budgetten vormen vaak een uitdagend klimaat om die ambitie te realiseren. Sirio Sense, Predict en Control geven inzicht en houvast via waarschuwingen bij calamiteiten, identificatie van knelpunten en informatie over onderhoud. Dat zorgt niet enkel voor een vlotte lokale samenwerking, maar evengoed voor goed geïnformeerde burgers en een veilige leefomgeving.

Industrie

Met Sirio Design bouwen industrieën aan een duurzaam en toekomstgericht regenwaterbeheer van hun sites. Bovendien is Sirio Design volledig afgestemd op de geldende regelgeving wat leidt tot compliant en veiligere ontwerpen. 

Daarnaast digitaliseert Sirio het operationeel regenwaterbeheer. Manuele controles van schuiven en pompen, overbelaste of onderbenutte buffers en bekkens, onvoorziene weersomstandigheden … Het zijn slechts enkele componenten die regenwaterbeheer arbeidsintensief maken voor bedrijven en organisaties. Automatisering en optimalisatie zijn cruciaal voor een succesvolle integratie en monitoring van watersystemen

Tot slot geeft Sirio een automatische rapportering van de werking van het regenwatersysteem. KPI’s, zoals de hoeveelheid geïnfiltreerd, gebruikt of afgevoerd regenwater zijn opgenomen in het dashboard, en klaar voor integratie in duurzaamheidsrapporteringen zoals ESG.

De conforme ontwerpfunctionaliteiten van Sirio Design, realtime inzichten van Sirio Sense, prognoses van Sirio Predict en sturing vanop afstand met Sirio Control maken regenwater tot een bron van business. 

Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars die duurzame appartementen en nieuwbouwwoningen realiseren, hebben een streepje voor in de vastgoedmarkt. Welke voorzieningen zijn noodzakelijk en welke zijn optioneel voor waterrecuperatieSirio Design helpt de GSV Hemelwater 2023 toe te passen in nieuwbouwprojecten en versnelt de nodige rapporteringen van regenwatersystemen voor ESG en/of vergunningsverleners. Slimme inzichten en snelle resultaten, daar staat Sirio voor.   

 

 

Herken je bovenstaande uitdagingen? 

Zoek je een platform dat watersystemen visualiseert en optimaliseert? Aan de hand van een demo lichten onze ingenieurs je de troeven van Sirio in de praktijk toe.