Hoe anticipeer of reageer je op overstromingen of periodes van aanhoudende droogte? Hoe kunnen overheden, waterbeheerders en bedrijven regenwater tactisch vasthouden én beter beheren in regenwaterputten, spaarbekkens, waterlopen en buffers? Actuele vragen waar Sirio een concreet antwoord op biedt. 

Sirio is een data-driven watermanagementsysteem met 4 modules: Design, Sense, Predict en Control

Op elk level en in elke fase van het project analyseren en capteren we realtime data om jouw regenwatersystemen voor te bereiden op wat morgen komt.

Samenvatting titel
Inzicht krijgen via gemeten waterpeilen

De meetmodule van Sirio is een digitale weergave van de actuele waterpeilen. Waterstanden consulteren hoeft daardoor niet handmatig ter plaatse, maar kan live en digitaal. Naast de weergave van exacte cijfers biedt dit Sirio Sense ook inzicht in de systeemwerking. Meten is weten.
Ga verder

Samenvatting titel
Regenwater preventief beheren en slim sturen

De juiste actie, op het juiste moment vermindert de kans op watertekorten en overstromingen. De controlemodule van Sirio leidt 24/7 tot de beste keuzes en resultaten, waaronder meer infiltratie, minder afvoer, minder overstorten, minder overstromingen en minder onderhoud. Slim sturen vergroot de positieve impact van je regenwaterbeheer op je eigen systemen en op de maatschappij. Bijkomende troef? Het slim en automatisch systeem helpt de klimaatverandering ook mee op te vangen.
Ga verder