Campus Arenberg

Arenberg
Pakketten gebruikt in deze case:

Het regenwater van campus Arenberg van de KU Leuven in Heverlee wordt opgevangen in een bufferbekken. Jarenlang werd dit bekken leeggepompt om buffercapaciteit vrij te maken en op die manier overstromingen bij hevige neerslag te vermijden. De technische dienst vroeg ons om meer water vast te houden én overstromingsrisico’s te beperken  ... Een uitdaging naar de hand van Sirio. Lees hoe we het watersysteem op de universiteitscampus met een slimme sturing klaarmaakten voor de toekomst.

De klant 

Campus Arenberg is voorzien van een bufferbekken dat regenwater van universiteitsgebouwen en omliggende verharding opvangt. Een teveel aan water wordt vanuit het bekken overgepompt richting Dijle. Om hevige regenbuien op te vangen, wordt het water uit het bekken voortdurend overgepompt. De technische dienst van de KU Leuven wou het huidige watersysteem verduurzamen door meer water vast te houden en minder water naar de waterafloop afwaarts te voeren. Sirio werd geselecteerd als adviseur en softwarepartner.

De aanpak

Hoe realiseer je een duurzaam bufferbekken voor gebruikers, leefomgeving en klimaat? Onze ingenieurs gingen ter plaatse voor een kennismaking met de site en systemen. Daarop vond een haalbaarheidsstudie plaats. Vervolgens stuurden we een leverancier van de KU Leuven aan om de huidige pompinstallatie uit te breiden met een modem zodat we hiermee kunnen connecteren vanop afstand. Sirio bepaalt voortdurend, in functie van metingen, voorspellingen en modelsimulaties, wat de optimale frequentie en instellingen zijn, waarna ze worden doorgegeven aan de pompen. 

Met een logische operationele flow en lagere risico’s wordt er veel meer water vastgehouden en verzekeren we een maximale beschikbare buffercapaciteit op de momenten dat het echt nodig is. Meerdere alarmen en veiligheidsmechanismen garanderen dat we ook bij storing optimaal sturen. 

Het resultaat

Campus Arenberg is vandaag uitgerust met een slim bufferbekken met een automatisch gestuurd waterpeil dat inzichtelijk is voor en beheersbaar is door de technische dienst. Het dashboard laat toe om waterstanden te bekijken, alarmeringen te ontvangen en sturingen op te volgen en te wijzigen. Het volledig automatisch systeem garandeert KU Leuven van de juiste beslissingen en doeltreffendste resultaten voor het bekken.  

“Dankzij Sirio Control houden we veel meer water vast in droge periodes, en maken we automatisch buffercapaciteit vrij wanneer er hevige regen aankomt. Op die manier maken we het regenwaterbeheer van een groot deel van de campus in 1 klap future-proof.”

Danny Thielens
projecttechnicus bij Projectbureau HVAC van de KU Leuven

De cijfers

Dankzij de slimme sturing met Sirio Control wordt er 75 % minder water afgevoerd. Zo houden we meer dan 3.500 m³ water per week bijkomend vast, wat overeenkomt met ongeveer 1,5 olympisch zwembad aan extra grondwater per week. Daarnaast zijn de elektriciteitskosten van de pompwerking met 70% gedaald.

 extra water per week vastgehouden

%

daling elektriciteitskosten van de pompwerking 

%

minder water afgevoerd

De combinatie van Sirio Sense, Predict en Control draagt bij tot de toekomstgerichte ambities van Campus Arenberg en biedt talrijke voordelen: 

  • duurzame troeven: meer water vasthouden, minder water afvoeren
  • kostenbesparingen: minder pomponderhoud, lagere elektriciteitskosten
  • een intuïtief operationeel beheer: geen manuele acties meer 
  • meer inzichtelijke watersystemen: afgestemd op realtime data
  • Bonus: de omgeving floreert dankzij het grondwater dat meer ter plaatse gehouden wordt.  

Dit project kwam mede tot stand met steun van de provincie Vlaams-Brabant, binnen het programma Slimme Regio.